Нишондиҳандаҳои асосии рушди иҷтимоию иқтисодии ноҳия дар давраи 01 июни соли 2018 (дар 2 сол як маротиба)

№ Номгӯи нишондиҳандаҳо Воҳиди ченак Ба ҳолати 01.07.2018 давраи ҳисоботӣ Рақамҳои ҳамин давраи соли гузашта Бо % нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 1 Маҷмӯи маҳсулоти саноатӣ ҳазор сомонӣ 21735,2 14185,5 153,2 2 Маҷмӯи маҳсулоти кишоварзӣ ҳазор сомонӣ 46132,2 52816,4 87,5 3 Ҳаҷми хизматрасониҳои пу-лакӣ ҳазор сомонӣ 19605,8 19486,8 100,6 4 Иҷрои қисми даромади буҷет ҳазор сомонӣ 31574,2 30187,3 104,5 5 Иҷрои қисми хароҷоти бучет ҳазор сомонӣ 30437,1 27420,7 111,0 6 Ҷалби сармояи ватанию хориҷӣ, аз ҷумла: -сармояҳои мустақил; -қарз аз грантҳои бо кафолати давлатӣ ҷалбшуда; -сармояе, ки дар бахши хусусӣ ворид шудааст ҳазор сомонӣ/ долла ри ИМА – – – 7 Сармояи асосӣ млн. сомонӣ – – – 8 Корҳои сохтмону васлкунӣ млн. сомонӣ 9487,4 12159,6 78,0 9 Ба кор андохтани фондҳои асосӣ млн. сомонӣ 5917,9 7651,4 77,3 10 Манзил, ки ба ьар як сари аьолц рост меояд метри мураббаъ 9,7 9,7 100,0 11 Аз жумла хонаьои истиыоматц ҳазор метри мураббаъ 7,1 7,2 98,6 11 Шумораи кормандон (ба кор машщулбудагон) нафар 26188 25919 101,0 12 Музди миёнаи меҳнати моҳона сомонӣ 654,4 652,2 100,3 13 Қарздорӣ з музди меҳнат ҳазор сомонӣ – – – 14 Маблағи нафақаҳои пардохт-шуда ҳазор сомонӣ 108068 161081 67,09 15 Шумораи нафақагирон нафар 13138 12621 104,1…